Họp Hội đồng xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu 2016

Sáng ngày 07/5/2016, Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu đã họp phiên chính thức và xét chọn giải thưởng của năm nay.
Toàn cảnh buổi họp Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2016 (Ảnh: HaVTM)

Phiên họp có sự tham gia của 10/11 thành viên Hội đồng gồm: TS. Phạm Công Tạc (Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng); GS.TSKH. Đinh Dũng; GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh; GS.TS. Đặng Đức Anh; GS.TS. Nguyễn Đức Chiến; GS.TS. Pierre Darriulat; PGS.TS. Dương Tấn Nhựt; GS.TS. Phan Văn Tân; GS.TS. Nguyễn Hải Nam; GS.TS. Đoàn An Hải (Đại học Wisconsin).

Thông tin về người đạt giải thưởng sẽ được công bố trước lễ trao giải Tạ Quang Bửu 2016 dự kiến tổ chức vào ngày 18/5/2016, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ